سامانه 24 ســاعته استعلام و سفارش قطعات، تجهیزات و سازه های صنعتی

تجربه ایی جدید از

بخشی از خدمات و محصولات ما

سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی / خدمات برشکاری CNC / طراحی و ساخت قطعات فلزی صنایع و کارخانجات / مخازن و سیلوهای صنعتی / داکت ها و کانال ها / پالت ها و باکس های صنعتی / دستگاه های حمل، بارگیری و ذخیره سازی مواد / نقاله، الواتور و اسکرو ها / شافت ها و قطعات ماشین کاری / قطعات ضد سایش / خدمات جوشکاری، سوراخ کاری و برشکاری

4 240 250 3 - 026

سـامـانه "سفیـران صنعت"

سفیر محترم ؛ جهت ورود و بررسی سفارشات مرتبط به کد خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

4 240 250 3 - 026

بخشی از خدمات و محصولات ما

سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی / خدمات برشکاری CNC / طراحی و ساخت قطعات فلزی صنایع و کارخانجات / مخازن و سیلوهای صنعتی / داکت ها و کانال ها / پالت ها و باکس های صنعتی / دستگاه های حمل، بارگیری و ذخیره سازی مواد / نقاله، الواتور و اسکرو ها / شافت ها و قطعات ماشین کاری / قطعات ضد سایش / خدمات جوشکاری، سوراخ کاری و برشکاری