شرکت/کارگاه محترم
با سلام و احترام ؛ جهت عضویت در اولین زنجیره تامین خدمات صنعتی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. در اولین فرصت عضویت شما بررسی میگردد.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده ام.
تکمیل ثبت نام